Zabawy i gry z dziećmi

Każda matka wie doskonale, jak trudno zająć czymś małe dziecko, szczególnie gdy jest zła pogoda albo gdy w ciasnej zabudowie nie ma miejsca na park lub ogród. A mimo to z nudą trzeba w miarę możliwości walczyć, gdyż dziecko znudzone, wkrótce zaczyna być nieposłuszne, często pojawia się u niego zły humor, postawy niszczycielskie i kłótliwość. Prowadzi to do powstania błędnego koła, gdyż matka jest wówczas skłonna odpowiedzieć zdenerwowaniem i niecierpliwością, a przez to zachowanie dziecka jeszcze się pogarsza. Pomijając całą tę argumentację można po prostu stwierdzić, że zabawa jest w życiu dziecka jednym z najważniejszych elementów, dającym mu szczęście, możliwość wypróbowania nowo nabytych umiejętności, a także zdobycia nowszych. Wspólne zabawy dzieci są najważniejszym sprawdzianem nauki, że aby brać, trzeba też dawać, uczą współżycia i współpracy. Rozwijają również dziecko fizycznie i poprawiają jego zdolność koncentracji, spostrzegawczość i wyobraźnię. Z po­wodu ogromnego znaczenia zabawy w wychowaniu małego człowieka, a także z powodu często pojawiających się trudności, gdy dziecko trzeba czymś zająć, poszerzyliśmy niektóre aspekty tego problemu. W niektórych miastach istnieją wypożyczalnie zabawek, a biblioteki pu­bliczne mają odpowiednie działy książeczek dla dzieci umiejących czytać lub do przeczytania ich małemu słuchaczowi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.