Owsiki

Matki doznają zwykle przerażenia zauważywszy je w stolcu dziecka i są skłonne przypisywać owsikom odpowiedzialność za wszystkie możliwe objawy chorobowe. Najczęściej wini się je za zbyt słaby lub nadmierny apetyt, spaczone łaknienie, dłubanie w nosie i bóle brzucha. Nie ma w tych oskarżeniach ani odrobiny słuszności. Jedynym objawem, jaki rzeczywiście mogą wywołać owsiki, jest swędzenie w okolicy odbytu, szczególnie nasilające się wieczorem. Spowodowane jest ono tym, że o tej porze samice owsików {osiągające długość około 1 cm) wypełzają przez odbyt, składają w jego okolicy jaja i następnie giną. Każda samica składa około 10 tysięcy jaj. Jaja przywierają następnie do skóry i bielizny, ewentualnie przedostają się do kurzu domowego. W tym stanie mogą trwać bardzo długo. Dziecko zakaża się wprowadzając je do ust na brudnych palcach lub kęsach jedzenia. W jelitach z jaj wylęgają się młode owsiki. Badania wykazały, że większość dzieci szkolnych okresowo ulega zakażeniu tymi pasożytami. Są one jednak tak małe, że matka rzadko zauważa je w stolcach, a swędzenie odbytu nie jest częstym objawem. Ten typ robaczycy jest bardzo rozpowszechniony, a ponieważ przeważnie nie jest szkodliwy, nie ma powodu wpadać w panikę, jeżeli odkryje się je u swego dziecka. Uważamy, że jeżeli dziecko nie skarży się na świąd odbytu, leczenie nie jest konieczne. Z reguły zarobaczenie mija samoistnie, szczególnie gdy przy­pilnuje się, aby dziecko myło ręce zanim włoży je do ust lub zanim będzie wkładać nimi do ust jedzenie, smoczek czy lizak. Niestety, jest to warunek bardzo trudny do spełnienia. Dokładna higiena rąk zapewnia wyleczenie z zarobaczenia, gdyż owsiki nie rozmnażają się podczas pobytu w jelitach, a więc dziecko może podtrzymać zakażenie tylko przez wprowadzenie na nowo jaj pasożyta. Wykazano, że znajdują się one w znacznych ilościach w kurzu w pomieszczeniach szkolnych, a więc ponowne zakażenie jest bardzo łatwe. Jeżeli u jednego dziecka w domu stwierdza się owsiki, można być niemal pewnym, że również reszta domowników, nie wyłączając dorosłych, ulegnie wkrótce zarobaczeniu. Jeżeli u dziecka występują dokuczliwe objawy owsicy, konieczne jest le­czenie farmakologiczne. Najwygodniejszym i doskonale znoszonym przez dzieci jest preparat Pyrantel. Rzadziej stosuje się inne leki. Ważne, by leczeniu poddać wszystkich domowników jednocześnie, gdyż jest rzeczą niemal pewną, że nie są oni wolni od pasożyta. W razie potrzeby odpowiednią receptę wraz z instrukcją podawania leku wyda lekarz.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.